PRIIP & KID

pdf-icon LU1209218863 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Quality & Value – Class A

pdf-icon LU1209223194 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Quality & Value – Class B1

pdf-icon LU1209225728 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Quality & Value – Class B2

pdf-icon LU1209227260 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Quality & Value – Class C


pdf-icon LU1366342670 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Keller Zable Stable Return – Class I

pdf-icon LU1366342753 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Keller Zable Stable Return – Class R

pdf-icon LU1366342837 – GLOBAL AIFM PLATFORM SICAV SIF Keller Zable Stable Return – Class V


pdf-icon LU2182999891 – FIDEURAM UNICUM FUND AB – Corporate A

pdf-icon LU2182999974 – FIDEURAM UNICUM FUND AB – Corporate B

pdf-icon LU2183000061 – FIDEURAM UNICUM FUND AB – Corporate C

pdf-icon LU2183000145 – FIDEURAM UNICUM FUND AB – Corporate D